Termeni si Conditii

 

Site-ul web www.erafashion.ro este un serviciu oferit de Asistenta-IT. Accesul ?i utilizarea acestui Site sunt supuse urm?toarelor Condi?ii de utilizare ?i tuturor legilor în vigoare. Accesarea ?i utilizarea Site-ului implic? cunoa?terea ?i acceptarea f?r? limit?ri a acestor condi?ii.

 

1. Site-ul ?i tot con?inutul acestuia (denumit în continuare "Con?inut"), incluzînd toate textele ?i imaginile sunt proprietatea SC ERA FASHION SERVICES SRL. Reproducerea oric?rei p?rti din Con?inut, f?r? acordul nostru, cu excep?ia condi?iilor men?ionate mai jos, este strict interzis?.

 

2. Con?inutul site-ului poate fi folosit exclusiv în scopuri necomerciale ?i pentru uz personal în condi?iile p?str?rii oricaror însemne de proprietate reg?site în Con?inut ?i cu obliga?ia de a men?iona ca sursa www.erafashion.ro.

 

3. SC ERA FASHION SERVICES SRL i?i rezerv? dreptul de a modifica con?inutul site-ului f?r? vreun anun? prealabil; acesta este oferit în forma în care este publicat f?r? nici un fel de garan?ii explicite sau implicite.

 

4. SC ERA FASHION SERVICES SRL nu i?i asum? nici o responsabilitate pentru func?ionarea deficitar? a Site-ului sau nefunc?ionarea sa din motive ce ?in de func?ionarea serverelor pe care acesta este g?zduit, a leg?turilor la internet sau a altor factori.

 

5. SC ERA FASHION SERVICES SRL poate schimba aceste condi?ii în orice moment, f?r? a anun?a în prealabil, prin actualizarea ?i publicarea lor în aceast? sec?iune a Site-ului.

 
Curs valutar BNR
Moneda RON 
20-09-2018
EUR 4.6519
USD 3.9743